EskaRock Rocktober Fest Party 2013. photos: anna klimaszewska

photos ~ concerts ~ ESKA ROCK - ROCKTOBER FEST PARTY 2013 (Stodoła ~ Warsaw ~ Poland ~ 5.11.2013)


 Z podziękowaniami dla radia Eska Rock za udostępnienie akredytacji foto. :-)


Ekipa Polskiego Radia ESKA ROCK

[001] Rocktober Fest 2013 [002] Rocktober Fest 2013 [003] Rocktober Fest 2013 [004] Rocktober Fest 2013 [005] Rocktober Fest 2013 [006] Rocktober Fest 2013

[007] Rocktober Fest 2013 [008] Rocktober Fest 2013 [009] Rocktober Fest 2013 [010] Rocktober Fest 2013 [011] Rocktober Fest 2013 [012] Rocktober Fest 2013

[013] Rocktober Fest 2013 [014] Rocktober Fest 2013 [015] Rocktober Fest 2013 [016] Rocktober Fest 2013 [017] Rocktober Fest 2013 [018] Rocktober Fest 2013

[019] Rocktober Fest 2013 [020] Rocktober Fest 2013 [021] Rocktober Fest 2013 [022] Rocktober Fest 2013 [023] Rocktober Fest 2013

Billy Talent

[001] Rocktober Fest 2013 - Billy Talent [002] Rocktober Fest 2013 - Billy Talent [003] Rocktober Fest 2013 - Billy Talent [004] Rocktober Fest 2013 - Billy Talent [005] Rocktober Fest 2013 - Billy Talent [006] Rocktober Fest 2013 - Billy Talent

[007] Rocktober Fest 2013 - Billy Talent [008] Rocktober Fest 2013 - Billy Talent [009] Rocktober Fest 2013 - Billy Talent [010] Rocktober Fest 2013 - Billy Talent [011] Rocktober Fest 2013 - Billy Talent [012] Rocktober Fest 2013 - Billy Talent

[013] Rocktober Fest 2013 - Billy Talent [014] Rocktober Fest 2013 - Billy Talent [015] Rocktober Fest 2013 - Billy Talent [016] Rocktober Fest 2013 - Billy Talent

Hurricane Dean

[001] Rocktober Fest 2013 - Hurricane Dean [002] Rocktober Fest 2013 - Hurricane Dean [003] Rocktober Fest 2013 - Hurricane Dean [004] Rocktober Fest 2013 - Hurricane Dean [005] Rocktober Fest 2013 - Hurricane Dean [006] Rocktober Fest 2013 - Hurricane Dean

[007] Rocktober Fest 2013 - Hurricane Dean [008] Rocktober Fest 2013 - Hurricane Dean [009] Rocktober Fest 2013 - Hurricane Dean [010] Rocktober Fest 2013 - Hurricane Dean [011] Rocktober Fest 2013 - Hurricane Dean [012] Rocktober Fest 2013 - Hurricane Dean

[013] Rocktober Fest 2013 - Hurricane Dean [014] Rocktober Fest 2013 - Hurricane Dean [015] Rocktober Fest 2013 - Hurricane Dean [01] Rocktober Fest 2013 - Hurricane Dean [017] Rocktober Fest 2013 - Hurricane Dean

What Now

[001] Rocktober Fest 2013 - What Now [002] Rocktober Fest 2013 - What Now [003] Rocktober Fest 2013 - What Now [004] Rocktober Fest 2013 - What Now [005] Rocktober Fest 2013 - What Now [006] Rocktober Fest 2013 - What Now

[007] Rocktober Fest 2013 - What Now [008] Rocktober Fest 2013 - What Now [009] Rocktober Fest 2013 - What Now [010] Rocktober Fest 2013 - What Now [011] Rocktober Fest 2013 - What Now

Uniqplan

[001] Rocktober Fest 2013 - Uniqplan [002] Rocktober Fest 2013 - Uniqplan [003] Rocktober Fest 2013 - Uniqplan [004] Rocktober Fest 2013 - Uniqplan [005] Rocktober Fest 2013 - Uniqplan [006] Rocktober Fest 2013 - UniqplanMyslovitz

[001] Rocktober Fest 2013 - Myslovitz [002] Rocktober Fest 2013 - Myslovitz [003] Rocktober Fest 2013 - Myslovitz [004] Rocktober Fest 2013 - Myslovitz [005] Rocktober Fest 2013 - Myslovitz [006] Rocktober Fest 2013 - Myslovitz

[007] Rocktober Fest 2013 - Myslovitz [008] Rocktober Fest 2013 [009] Rocktober Fest 2013 - Myslovitz [010] Rocktober Fest 2013 - Myslovitz [011] Rocktober Fest 2013 - Myslovitz

Rocktober Fest Party 2013 - oswiadczyny na scenie

[001] Rocktober Fest 2013 [002] Rocktober Fest 2013 [003] Rocktober Fest 2013 [004] Rocktober Fest 2013 [005] Rocktober Fest 2013 [006] Rocktober Fest 2013

[007] Rocktober Fest 2013 [008] Rocktober Fest 2013 [009] Rocktober Fest 2013 [010] Rocktober Fest 2013 [011] Rocktober Fest 2013 [012] Rocktober Fest 2013

[013] Rocktober Fest 2013 [014] Rocktober Fest 2013

Rocktober Fest Party 2013 - pozostałe zdjęcia

[001] Rocktober Fest 2013 [002] Rocktober Fest 2013 [003] Rocktober Fest 2013 [004] Rocktober Fest 2013 [005] Rocktober Fest 2013 [006] Rocktober Fest 2013

[007] Rocktober Fest 2013 [008] Rocktober Fest 2013 [009] Rocktober Fest 2013 [010] Rocktober Fest 2013 [011] Rocktober Fest 2013 [012] Rocktober Fest 2013

[013] Rocktober Fest 2013 [014] Rocktober Fest 2013 [015] Rocktober Fest 2013Prawa autorskie do zdjęć są zastrzeżone. Nie można używać fotografii ani ich części - nawet przetworzonych - bez wcześniejszej zgody autora, jeżeli jest to bezpośrednio lub pośrednio związane z korzyścią materialną, jak i w przypadku zastosowań niekomercyjnych (prywatne strony, albumy, blog).

You are not allowed to upload these photos to other websites (private sites, blogs) without the prior permission of the author. Photos are considered property of the author, and thusly, all applicable international copyright laws are reserved. In short: do not steal. Ask first.

Il est interdit de télécharger ces photos aux autres sites-web ou blogs sans l'authorisation de leur auteur. Les photos sont considerées comme appartenant a l'auteur et alors tous les droits sont reservés. Résumée: ne voles pas; d'abord demande.

stopka

© 2013. all pictures and graphics are copyrighted by Anna Klimaszewska unless otherwise noted.