anna klimaszewska, portfolio, poligrafia, fotografia, zdjęcia, dtp, photos

photos ~ concerts ~ The Marek Grechuta Magical Song Festival (2nd Edition ~ Main Market ~ Cracow ~ Poland ~ 17.06.2006)


info: All photos taken during The Marek Grechuta Magical Song Festival (read more...)
Zdjęcia wykonane podczas Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. M. Grechuty (więcej...).

próby przed finałem / rehearsals before the final concert

[001] backstage, rehearsals [002] backstage, rehearsals [003] backstage, rehearsals [004] backstage, rehearsals [005] backstage, rehearsals [006] backstage, rehearsals


[007] backstage, rehearsals [008] backstage, rehearsals [008] backstage, rehearsals [009] backstage, rehearsals [011] backstage, rehearsals [012] backstage, rehearsals

koncert finałowy / the final concert

[001] final concert [002] final concert [003] final concert [004] final concert [005] final concert [006] final concert


[007] final concert [008] final concert [008] final concert [009] final concert [011] final concert [012] final concert


final concert  final concert final concert final concert final concert final concert


final concert  final concert final concert final concert final concert final concert


final concert  final concert final concert final concert final concert final concert


Prawa autorskie do zdjęć są zastrzeżone. Nie można używać fotografii ani ich części - nawet przetworzonych - bez wcześniejszej zgody autora, jeżeli jest to bezpośrednio lub pośrednio związane z korzyścią materialną, jak i w przypadku zastosowań niekomercyjnych (prywatne strony, albumy, blog).

You are not allowed to upload these photos to other websites (private sites, blogs) without the prior permission of the author. Photos are considered property of the author, and thusly, all applicable international copyright laws are reserved. In short: do not steal. Ask first.

Il est interdit de télécharger ces photos aux autres sites-web ou blogs sans l'authorisation de leur auteur. Les photos sont considerées comme appartenant a l'auteur et alors tous les droits sont reservés. Résumée: ne voles pas; d'abord demande.

stopka

© 2010. all pictures and graphics are copyrighted by Anna Klimaszewska unless otherwise noted.